skiplink
english français deutsch polski italiano dansk español

Det internetbaserede informationssystem om overenskomster agri-info

Internet-portalen agri-info giver information om løn- og arbejdsbetingelser inden for europæisk landbrug. Vi har indhentet oplysninger fra landbrugets fagforeninger og sammenfattet de vigtigste her, opstillet efter følgende emner:

  • Beskæftigelsessituationen inden for det europæiske landbrug
  • Overenskomstmæssige lønaftaler samt arbejdsomkostninger
  • Ferie og betalte fridage
  • Regler vedr. socialforsikring
  • Betingelser for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse
  • Fagbevægelsens indflydelse
  • Socialøkonomiske minimumstandarder
  • Fagbevægelsens deltagelsesgrad

Sådan finder du rundt

Du kan hente disse emner særskilt for hvert enkelt land eller hente dem via rubrikken Landeinformation i samlet form for hvert af de 31 undersøgte lande.

For at gøre det nemmere at sammenligne oplysningerne har vi samlet dem i tabeller.

Disse tabeller finder du ved at gå ind på temasiderne eller via sitemap-menuen.

Du kan få mere information om de europæiske fagforeninger inden for landbruget ved at følge de forskellige links. Her er der også links til andre hjemmesider, der har relation til det pågældende emne.

Diskussionen om en europæisk overenskomstpolitik har kørt i flere år, og vigtige dokumenter i denne sammenhæng finder du under dokumenter.

Talrige fagforeningsrepræsentanter fra vidt forskellige lande og fagforeningskulturer har samarbejdet om at udvikle denne hjemmeside. Det har ofte været nødvendigt at oversætte teksterne, sommetider endda ad flere omgange. Derfor kan der være opstået unøjagtigheder. Vi tager meget gerne imod tips og kommentarer.

Vi har spurgt eksperter i de enkelte medlemslande, og sammenfattet deres udtalelser. Vi har undladt at fortolke resultaterne, da vi anser dette for at være en del af den videre politiske diskussion.

Vi vil gerne sige tak til alle, der har medvirket til at hjemmesiden kunne blive en realitet, og håber dette vil medvirke til at få fagforeningsbevægelsen inden for landbruget til at samarbejde og til at give arbejdstagerne et overskueligt billede af det europæiske fagforeningsarbejde.