skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Minimumstandarder

Den lovbestemte mindsteløn afspejler den økonomiske situation i det enkelte land og fortæller noget om leveomkostningerne i landet. For mange af de beskæftigede inden for land- og skovbrug, især i de mellemeuropæiske lande, har den lovbestemte mindsteløn en vigtig funktion. De aflønnes efter denne minimumstandard, eller deres løn følger denne standard.

Situationen i international sammenligning:

Tabel Sammenligninger mellem lande: Minimumstandarder

Situationen i de enkelte europæiske lande:

AT: Østrig

I Østrig er der ingen lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

BE: Belgien

I Belgien er der en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

BG: Bulgarien

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

CH: Schweiz

Der er ingen lovbestemt mindsteløn. Nogle kantoner har en relativt tvingende mindsteløn forankret i den kantonale lovgivning, som også gælder for landbruget. (f.eks. kanton Waadt 3.104 CHF/1.877 €, Genf 3.160 CHF/1.887 €. For beskæftigede fra de nye EU-lande gælder en mindsteløn på 3.020 CHF/1.827 €)

I sammenligning med den europæiske union er lønniveauet i Schweiz meget højt, det samme er udgifterne til det daglige forbrug osv. En sammenligning med franske betingelser (Genf-området) udført af UNIA viste en relativering af de ”høje” lønninger. Mindre socialbidrag og de lange arbejdstider uden tillæg osv. giver en forskel på + 10 % - 20 % mellem Schweiz og Frankrig.

I forbindelse med overholdelsen af minimumstandarderne spiller stordistributørerne Migros og Coop en betydelig rolle med EurepGap/SwissGap- og BSCI- (Business Social Compliance Initiative) certificeringer af producenterne (landmændene). Dette ses af UNIA som lidt af et bluffnummer, som skal tjene til at underminere lovmæssige reguleringer og indynde sig hos forbrugerne. Schweiz har ikke underskrevet ILO-konvention 184 (arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i landbruget) (og det har de europæiske lande heller ikke!) Det schweiziske landmandsforbund SBV og især det schweiziske forbund af grøntsagsproducenter stritter imod enhver form for lønaftale.

toplink

CY: Cypern

Der er en lovbestemt mindsteløn på 665,00 €, efter seks måneders beskæftigelse 705,00 € (det svarer til 4,01 € i timen). Fagforeningen SEK arbejder for, at kollektivaftalerne fastlægges retligt som minimumstandarder.

toplink

CZ: Tjekkiet

Siden 1.1.2007 har mindstelønnen ved en 40-timers arbejdsuge været 8.000 CZK om måneden, i timen er det: 48,10 CZK pr. time. Det er det eneste punkt, der er fastlagt, hvis arbejdsgiver og den faglige organisation i den enkelte virksomhed ikke har kunnet nå til enighed om en kollektiv overenskomst. Den overenskomstmæssige mindsteløn inden for landbruget er lidt højere: 49 CZK pr. time.

toplink

DE: Tyksland

I Tyskland er der efterhånden opstået et stort lavtlønsområde, som beskæftiger ca. 10 % af arbejdsstyrken.

toplink

DK: Danmark

I Danmark er der ingen lovfastsat mindsteløn.

toplink

EE: Estland

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

ES: Spanien

I Spanien er der en lovbestemt mindsteløn. Denne mindsteløn er meget vigtig for arbejdstagerne i lavtlønsområdet, da mange aflønnes efter denne.

toplink

FI: Finland

I Finland er der en lovfastsat mindsteløn, som inden for landbruget kommer til anvendelse for studenter og praktikanter. Disse grupper får 10 til 30 % mindre end den lovfastsatte mindsteløn.

toplink

FR: Frankrig

I Frankrig er der en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

GB: Det Forenede Kongerige

I Storbritannien er der en lovbestemt mindsteløn. Prisindekset i Storbritannien ligger ca. 15 % over gennemsnittet i EU.

toplink

GR: Grækenland

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

HR: Kroatien

Der forhandles om en lovbestemt mindsteløn.

toplink

HU: Ungarn

Den lovbestemte mindsteløn er i 2007 HUF 65.500,- i måneden pr. person. Denne er fastsat ved en tredelt paritetisk afgørelse blandt interessegrupperne og offentliggjort ved ministeriel bekendtgørelse. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere at anvende denne mindsteløn. Arbejdstagere på fuld tid må ikke få en månedsløn, der er mindre end denne mindsteløn. Denne forpligtelse er især vigtig inden for landbruget, hvor ca. 50 % af arbejdstagerne aflønnes med mindstelønnen.

toplink

IE: Irland

Der er en lovbestemt mindsteløn. (se tabel)

toplink

IS: Island

Der er ingen lovfastsat mindsteløn.

toplink

IT: Italien

Der er ingen lovbestemt mindsteløn. Den nationale kollektive overenskomstaftale er de facto juridisk bindende. Ifølge § 36 i forfatningen er det bestemt, at lønnen skal være af en sådan størrelse, at den enkelte arbejder kan leve et værdigt liv. Den nationale kollektive overenskomstaftale lægges til grund for fortolkningen af denne regel.

toplink

LT: Litaun

Den lovfastsatte mindsteløn er 600 LIT brutto om måneden.

toplink

LU: Luxembourg

Der findes to forskellige former for mindsteløn i Luxembourg: Mindstelønnen for ufaglærte på 9,07 € og mindstelønnen for faglærte på 10,89 € i timen.

Den lovbestemte mindsteløn samt pensionen sættes ud over indeksstigningen desuden op hvert andet år.

toplink

LV: Letland

Der er lovfastsat mindsteløn på 0,99 €.

toplink

MT: Malta

Minimumsaflønningen inden for bestemte sektorer fastsættes af den maltesiske regerings Wage Councils (lønudvalg) eller i overenskomstaftalerne for de enkelte brancher. De lovbestemte regler gælder for alle arbejdstagere.

toplink

NL: Nederlandene

Lovens mindsteløn indeksreguleres hvert år den 1.1. og 1.7..

toplink

NO: Norge

I Norge er der en mindsteløn, som retter sig efter gennemsnitslønnen i branchen - og ligger på 85 % af denne.

toplink

PL: Polen

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink

PT: Portugal

Der er en lovbestemt mindsteløn.

toplink

RO: Rumænien

I Rumænien er der en lovbestemt mindsteløn.

toplink

SE: Sverige

I Sverige er der ingen lovbestemt mindsteløn.

toplink

SI: Slovenien

Der er en lovbestemt mindsteløn på 522,00 €. Inden for landbruget får 151 personer den lovbestemte mindsteløn.

toplink

SK: Slovakiet

Der er en lovbestemt mindsteløn. Mindstelønnen beregnes på baggrund af arbejdstagernes gennemsnitsløn for det foregående år ved hjælp af en koefficient, som repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere samt regeringen forhandler sig frem til.

toplink

TR: Tyrkiet

Der er en lovbestemt mindsteløn (se tabel).

toplink