skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

System umów zbiorowych w rolnictwie w oparciu o Internet

Informuje o warunkach pracy i płacy w europejskim rolnictwie. Na podstawie wywiadów ze Związkami Zawodowymi zebraliśmy najważniejsze dane według następujących tematów:

  • Sytuacja zatrudnienia w europejskim rolnictwie
  • Uzgodnione wynagrodzenia oraz koszty pracy w umowach zbiorowych
  • Urlopy i płacone dni świąteczne
  • Uregulowania ubezpieczenia społecznego
  • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wpływ Związków Zawodowych
  • Społeczno - ekonomiczne standardy minimalne
  • Udział Związków Zawodowych
  • Wskazówki do korzystania z agri-info

Wskazówki dla użytkownika

Tematy można dla poszczególnych krajów wywołać poprzez rubrykę Informacja o krajach odczytać każdy z 31 badanych krajów.

Celem porównania danych zostały one ujęte w tabelach. Do tych tabel można wejść przez strony tematów poprzez Sitemap menu.

Dalsze informacje o europejskich Związkach Zawodowych Rolnictwa otrzymuje się przez linki. Tu istnieją dalsze możliwości przejścia do następnych stron internetowych, powiązanych z tematem.

Od wielu lat prowadzona jest dyskusja o europejskiej polityce taryfowej. Ważne dokumenty związane z rolnictwem znajdziecie pod nazwą Dokumenty.

Na tych stronach internetowych wiele Związków Zawodowych razem współpracowało, które pochodzą z różnych krajów i kultur związkowych. Teksty musiano często częściowo kilka razy tłumaczyć. Dlatego też mogło dojść do niedokładności. Będziemy wdzięczni za wskazówki i uwagi.

W poszczególnych krajach członkowskich wypytywaliśmy ekspertów, których odpowiedzi tu przedstawiamy. Zrezygnowaliśmy z interpretacji wyników, uważamy, że będzie to przedmiotem dalszej dyskusji politycznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania strony internetowej i mamy nadzieję, że jest to wkład do integrowania się ruchu związkowego w rolnictwie i wielu pracobiorców może otrzymać aktualny obraz pracy ruchu związkowego.