skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Projekt ITAG

Sezonowe zatrudnienie w rolnictwie

Sektor rolnictwa jak żaden inny wyróżnia się wyraźnie zatrudnieniem sezonowym i migracyjnym. Tylko w Unii Europejskiej zjawia się ponad 4 miliony robotników w każdym sezonie.

Warunki pracy i życia tych pracowników są czasami katastrofalne. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest nieznajomość przez pracowników najemnych uregulowań w poszczególnych krajach.

Dzięki temu projektowi:

  • ma być rozszerzona baza informacyjna dla Związków Zawodowych w rolnictwie,
  • winna być stworzona europejska przejrzystość warunków pracy i płacy w rolnictwie,
  • winny być przekazane do dyspozycji informacje dla europejskich pracobiorców o warunkach pracy w europejskim rolnictwie.

Projekt zostanie przeprowadzony we współpracy ze Związkiem Zawodowym IG BAU, Europejskim Związkiem Rolniczym EFFAT i Instytutem PECO przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.

W grupie sterującej reprezentowane są następujące Związki Zawodowe: 3F (Dania), FNV Bondgenoten (Holandia), ZZPR (Polska), CFDT/FGA (Francja) i Federacion agroalimentaria de CC.OO. (Hiszpania).