skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Społeczno ekonomiczny standard minimalny

Ustawowe minimalne wynagrodzenia odzwierciedlają sytuacje danego kraju lub dają informacje o kosztach utrzymania każdorazowo w danym kraju. Dla wielu zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, zwłaszcza w środkowoeuropejskich krajach,  ustawowa minimalna płaca odgrywa ważną funkcję. Pracownicy są wynagradzani na podstawie minimalnego standardu lub ich płaca opiera się na tym standardzie.

Sytuacja w porównaniu międzynarodowym

TabelleSpołeczno ekonomiczny standard minimalny: porównanie państw

Sytuacja w pojedynczych krajach europejskich

AT: Austria

W Austrii nie ma ustawowej płacy minimalnej. Uzgodnione płace w umowach zbiorowych są płacone przez wszystkich pracodawców, traktuje się je jako ogólnie obowiązujące.

Góra strony

BE: Belgia

W Belgii istnieje ustawowe minimalne wynagrodzenie.

Góra strony

BG: Bulgaria

Minimalne wynagrodzenie jest ustalone ustawowo.

Góra strony

CH: Szwajcaria

Istnieje ustawowa płaca minimalna. Kilka Kantonów ma w kantonalnej ustawie zaznaczoną minimalną płacę, która jest również ważna w rolnictwie (np. Kanton Waadt 3.104 CHF to jest  1.877 €, Genewa 3.160 CHF/1.887 €). Dla zatrudnionych z nowych krajów UE ważna jest płaca minimalna 3.020 CHF/1.827 €).

Poziom płac w Szwajcarii w porównaniu do Unii Europejskiej jest bardzo wysoki, jak również koszty utrzymania, itd. Porównania prowadzone przez UNIA z francuskimi warunkami (okolice Genewy) dały relatywny obraz „wysokich” wynagrodzeń. Mniej składek socjalnych i długi czas pracy bez dodatków daje różnicę od + 10 % - 20 % między Szwajcarią i Francją.

Przy utrzymaniu minimalnego standardu znaczącą rolę odgrywają wielcy dystrybutorzy Migros i Coop poprzez certyfikację przez Eurepgap/Swissgap oraz BSCI (Business Social Compliance Initiative) producentów (rolników). UNIA ocenia to jako „mydlenie oczu”, aby obejść uregulowania i uzyskać poklask u konsumentów. Szwajcaria nie podpisała konwencji –ILO 184 (BHP w rolnictwie, ale europejskie kraje również!). Szwajcarski Związek Rolników SBV i zwłaszcza Szwajcarskie Stowarzyszenie warzyw bronią się przed taryfowanymi uzgodnieniami.

Góra strony

CY: Cypr

Istnieje ustawowa płaca minimalna w wysokości 665,00 €, po sześciu miesiącach zatrudnienia 705,00 € (to odpowiada 4,01 € / godzinę), Związek Zawodowy SEK czyni starania, aby uzgodnienia umów zbiorowych prawnie ustalić jako standard minimalny.

Góra strony

CZ: Republika Czeska

Od 1.1.2007r. minimalne wynagrodzenie za 40 godzinny czas pracy tygodniowo wynosi miesięcznie 8 000 CZK, stawka: 48,10 CZK za godzinę. Jest to jedyny punkt, który został ustalony, gdy pracodawcy i zakładowy związek zawodowy nie zgadzają się na umowę zbiorową. Taryfowa płaca minimalna w rolnictwie jest nieco wyższa: 49 CZK/godz.

Góra strony

DE: Niemcy

W Niemczech w między czasie istnieje duży obszar z płacą minimalną, ca 10 % wszystkich zatrudnionych lub tam działających.

Góra strony

DK: Dania

W Danii nie ustalono ustawowego minimalnego wynagrodzenia.

Góra strony

EE: Estonia

Istnieje minimalne wynagrodzenie ustawowe.

Góra strony

ES: Hiszpania

W Hiszpanii istnieje ustawowe wynagrodzenie minimalne. Jest ono w zakresie minimalnego wynagrodzenia bardzo ważny dla pracowników w rolnictwie, gdyż wielu jest wynagradzanych minimalną stawką.

Góra strony

FI: Finlandia

W Finlandii istnieje ustawowa minimalna płaca, która w rolnictwie jest stosowana  wśród studentów i praktykantów. Oni otrzymują 10 do 30 % mniej niż ustawowa płaca minimalna.

Góra strony

FR: Francja

We Francji ustalono ustawowe minimalne wynagrodzenie.

Góra strony

GB: Zjednoczone Królestwo

W Wielkiej Brytanii istnieje ustawowa płaca minimalna. Wskaźnik cenowy w Wielkiej Brytanii leży ca 15 % ponad przeciętną w UE.

Góra strony

GR: Grecja

Minimalna płaca jest ustalona ustawowo.

Góra strony

HR: Chorwacja

Prowadzone są negocjacje nad ustawową płacą minimalną.

Góra strony

HU: Węgry

Ustawowa płaca minimalna pracownika w roku 2007 wyniesie HUF 65.500,- miesięcznie. Została przeforsowana w trójstronnej komisji i opublikowana w Monitorze Ministerstwa. Jest ona obowiązująca dla każdego pracobiorcy, który za świadczoną pracę w miesiącu nie może otrzymywać mniej. Obowiązuje to przede wszystkim w rolnictwie, gdzie ca 50 % pracowników otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

Góra strony

IE: Irlandia

Istnieje ustawowa płaca minimalna. (Patrz tabela)

Góra strony

IS: Islandia

Nie ma ustawowej płacy minimalnej.

Góra strony

IT: Włochy

Nie ma ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Prawnie zobowiązująca jest de facto narodowa umowa zbiorowa. Wg § 36 konstytucji ustalono, że wynagrodzenie musi być tak ustalone, aby zatrudniony mógł godnie żyć. Dla interpretacji tej reguły podstawą jest narodowa umowa zbiorowa.

Góra strony

LT: Litwa

Ustawowa płaca minimalna wynosi 600 LITów  brutto  miesięcznie.

Góra strony

LU: Luksemburg

W Luxemburga istnieją dwa minimalne wynagrodzenia: Dla niewykwalifikowanych pracowników płaca minimalna wynosi 9,07 € i dla kwalifikowanych pracowników 10,89 € na godzinę.

Ustawowa płaca minimalna i renty oprócz indeksacji płac są co dwa lata dodatkowo podwyższane.

Góra strony

LV: Lotwa

Istnieje ustawowa minimalna płaca w wysokości 0,99 €.

Góra strony

MT: Malta

Minimalne wynagrodzenia w określonych sektorach jest uregulowane przez Wage Councils (Komisje płac) rządu maltańskiego lub w umowach zbiorowych dla poszczególnych branż. Ustawowe regulacje są ważne dla wszystkich  pracobiorców.

Góra strony

NL: Niderlandy

Ustawowa minimalna płaca  jest 1.1. oraz 1.7. każdego roku dostosowana do Indeksu.

Góra strony

NO: Norwegia

W Norwegii istnieje minimalna płaca, która opiera się na przeciętnej płacy w branży - i wynosi 85 %.

Góra strony

PL: Polska

Istnieje ustawowo minimalna płaca.

Góra strony

PT: Portugalia

Istnieje ustawowo ustalone wynagrodzenie minimalne.

Góra strony

RO: Rumunia

W Rumunii ustalono ustawowo wynagrodzenie minimalne

Góra strony

SE: Szwecja

W Szwecji nie ma ustawowej płacy minimalnej.

Góra strony

SI: Słowenia

Istnieje ustawowa płaca minimalna w wysokości 522,00 €. W rolnictwie 151 osób otrzymuje minimalną płacę ustawową.

Góra strony

SK: Słowacja

Istnieje ustawowo minimalna płaca. Wysokość płacy minimalnej jest wynegocjowana na podstawie ubiegłorocznego osiąganego przeciętnego wynagrodzenia pracobiorcy przy pomocy współczynnika, przez przedstawiciela rządu, pracobiorców i pracodawców.

Góra strony

TR: Turcja

Istnieje ustawowy standard minimalny.

Góra strony