skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Urlopy i zapłacone dni świąteczne

Urlopy trwają od 25 do 30 dni, często przewiduje się wzrost ze względu na wiek i hierarchii zawodowej. W niektórych krajach zachęca się, aby zatrudnieni swój roczny urlop przełożyli na okres zimowy.

Ilość ustawowych dni świątecznych jest zróżnicowana odpowiednio do tradycji danego kraju lub regionu. W większości krajów zatrudnieni otrzymują w tych dniach wynagrodzenie, jednak nie we wszystkich krajach. Tak np. w Szwecji i na Łotwie co prawda nie pracuje się, ale nie otrzymuje się też wynagrodzenia za te dni.

W wielu krajach płaci się dodatkowe pieniądze za urlop.

Sytuacja w porównaniu międzynarodowym

TabelleUrlopy i zapłacone dni świąteczne: porównanie państw

Sytuacja w pojedynczych krajach europejskich

AT: Austria

Uzgodniono 30 dni roboczych w roku przy 5 dniowym tygodniu pracy. Płaci się 14 dni świątecznych.

Góra strony

BE: Belgia

Prawo do płaconego urlopu jest zależne od świadczonych usług w roku poprzednim. Urlop wynosi potem 20 dni w roku i 10 ustawowych dni świątecznych. Gdy jakiś dzień świąteczny przypada w niedzielę, pracobiorca ma prawo do dnia wolnego. Gdy pracownik pracuje w dniu świątecznym, ma prawo do dodatkowego dnia wolnego. W sprawie wypłaty wynagrodzenia i wypłaty wynagrodzenia urlopowego, pracobiorca musi się zwrócić do kasy urlopowej.

Góra strony

BG: Bulgaria

Na podstawie kodeksu pracy urlop wynosi 26 dni.

Góra strony

CH: Szwajcaria

Urlop wynosi 4 tygodnie w niektórych kantonach oraz dla osób ponad 50-letnich 5 tygodni.

Święta: W kantonach można pracować w dniach świątecznych bez dodatkowego wynagrodzenia. Kilka kantonów obchodzi 1 dzień świąteczny (1 sierpień, święto narodowe) oraz przeważnie 8 lub 9 kantonalnie regulowanych dni świątecznych (dodatek do płacy 100% lub dni wolne).

Góra strony

CY: Cypr

Urlop roczny wynosi 20 dni przy 5-dniowym tygodniu pracy, lub 24 dni przy 6-dniowym tygodniu pracy. Istnieje 14 – 17 ustawowych dni świątecznych.

Góra strony

CZ: Republika Czeska

W roku otrzymuje się 20 dni urlopu (4 tygodnie przy 5 dniowym tygodniu pracy), 12 zapłaconych dni świątecznych. W kilku umowach zbiorowych uzgodniono dodatkowe dni urlopu lub dodatkowe zapłaty urlopowe.

Góra strony

DE: Niemcy

Ustalenie ustawowych dni świątecznych o ile chodzi o święta kościelne, są uzgadniane w krajach federalnych na bazie regionalnej. Ilość zapłaconych dni świątecznych jest dlatego zróżnicowana (od 8 do 10 dni).

Góra strony

DK: Dania

Przy 6-dniowym tygodniu pracy otrzymuje się 30 dni roboczych w roku. Dodatek do urlopu (płatnego) wynosi 12,5 %. 5 dni można  sobie zrobić wolne („bumelować”).

Góra strony

EE: Estonia

Urlop wynosi 28 dni roboczych. Ustawowe dni świąteczne nie są wynagradzane.

Góra strony

ES: Hiszpania

Pracobiorcy  stale zatrudnieni, mają prawo do 30 dni urlopu w roku (łącznie soboty i niedziele). W umowie zbiorowej uzgodniono 22 dni roboczych, bez sobót i niedziel. Mamy 12 państwowych i 2 regionalne święta.

Góra strony

FI: Finlandia

Urlopów udziela się zgodnie z ustawą i wynoszą 24 do 30 dni roboczych w roku i jest to zależny od zatrudnienia. Ważny jest 6 dniowy tydzień pracy. Pracobiorca otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio do swojej przeciętnej płacy w tygodniu podzielonej przez 6, bez dodatków. Jeśli w pierwszym dniu po urlopie zjawia się w pracy, otrzymuje 50 % swojego urlopowego jako bonus. W rolnictwie Związki Zawodowe mogły dodatkowo wynegocjować jeden tydzień urlopu w zimie.

Góra strony

FR: Francja

Przy rocznym czasie pracy ponad 1 807 godzin  uzyskuje się 30 dni urlopu. Oprócz tego jest 10 ustawowych dni świątecznych (zapłaconych).

Góra strony

GB: Zjednoczone Królestwo

4 tygodnie i jeden dzień po pierwszym roku i 2 tygodnie w pierwszym roku, oprócz tego 8 ustawowych dni świątecznych.

Góra strony

GR: Grecja

Przyznaje się 20 dni urlopu przy 5 dniowym tygodniu i 24 dni przy 6 - dniowym tygodniu pracy. Po pierwszym roku zatrudnienia otrzymuje się 22 dni lub 26 dni urlopu.

Góra strony

HR: Chorwacja

Urlop płatny wynosi 4 tygodnie.

Góra strony

HU: Węgry

Urlop podstawowy wynosi 20 dni, który wzrasta od 25. do 45. roku życia stopniowo do 30 dni. Ilość zapłaconych dni świątecznych jest ustalona w ustawie. Maksymalnie 10 dni w roku.

Góra strony

IE: Irlandia

Pracobiorca ma prawo do 20 dni urlopu w roku oraz 9 ustawowych dni świątecznych. Jeśli praca jest świadczona w dniu świątecznym, pracobiorca otrzymuje dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dziennej stawki. Gdy święto przypada na dzień, w którym pracownik nie pracuje, ma prawo do 1/5 normalnego tygodniowego wynagrodzenia.

Góra strony

IS: Islandia

Minimalny urlop wynosi 24 dni robocze. Dostaje się 10,17 %  urlopowego, płaconego na bazie płacy miesięcznej. Kiedy urlop nie jest wybierany latem otrzymuje się 25 % dodatku, lub w zimie gwarantuje się 5 tygodni. Między majem i wrześniem  musi być zagwarantowane 4 tygodnie urlopu.

Po 5 latach pracy w zakładzie otrzymuje się 25 dni roboczych i 10,64 % dopłaty do urlopu. Po 10 latach 28 roboczodni i 12,07 % dodatku.

Góra strony

IT: Włochy

Urlop: 26 dni roboczych, 13 dni świątecznych.

Otrzymuje się 13. i 14. wynagrodzenie miesięczne, płatne w czerwcu i grudniu.

Góra strony

LT: Litwa

Wynosi 28 dni kalendarzowych w roku po okresie zatrudnienia od 6 miesięcy. Ustawowe dni świąteczne nie są płacone.

Góra strony

LU: Luksemburg

Prawo pracy przewiduje 25 zapłaconych dni urlopu w roku i 10 zapłaconych dni świątecznych. W umowach zbiorowych uzgodniono więcej niż 25 dni urlopu i dodatkowo wolne dni okolicznościowe, zwłaszcza z powodów rodzinnych.

Dodatkowo ustalono w umowach zbiorowych zapłaty: za urlop, 13 wynagrodzenie, premie udziałowe, premie przynależne i premie za specjalne prace, za wydajność, i inne.

Góra strony

LV: Lotwa

Dostaje się 28 dni w roku. Związki Zawodowe żądają dodatkowych dni urlopu np. od 2 do 6 dni za pracę w trudnych warunkach.

Góra strony

MT: Malta

Urlop wynosi 25 dni, istnieje 14 ustawowych dni świątecznych. Jeśli święto przypada na koniec tygodnia, prawo do urlopu zwiększa się o dodatkowy dzień.

Góra strony

NL: Niderlandy

Uzgodniono 5 tygodni lub 25 dni. Od 57 lat dostaje się co roku jeden dzień urlopu więcej. Po 10 latach pracy w zakładzie otrzymuje się jeden dzień, po 20 latach 2 dni roboczych urlopu więcej. W szczególnych okolicznościach (np. urodzenie dziecka, śmierć krewnego) i inne zdarzenia (urlop okolicznościowy) istnieją specjalne uregulowania.

Góra strony

NO: Norwegia

Ustawowo ustalono 25 dni na 4 tygodnie. W umowie zbiorowej uzgodniono 5 tygodni lub 30 dni. Otrzymuje się dopłaty za urlop w wysokości 10,2 % do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pracobiorcy podlegający pod umowę zbiorową otrzymują 11 %. Finansowanie następuje poprzez specjalną kasę.

Góra strony

PL: Polska

Urlop wynosi 20 dni roboczych przy stażu do 10 lat pracy, 26 dni roboczych po 10 latach pracy.

Do okresu pracy zalicza się również lata nauki w szkołach zasadniczych, średnich i wyższych – łącznie 8 lat. Za urlopy płaci obowiązkowo pracodawca.

Góra strony

PT: Portugalia

Urlop wynosi 22 dni roboczych, jesli jest wybrany w zimie dostaje sie dodatkowo 2 dni, ustawowych swiat jest 14 dni w roku oraz niedziela wielkanocna (czy placi sie oddzielnie?).

Góra strony

RO: Rumunia

Minimalny urlop wynosi 21 dni roboczych. Oddzielne dodatki za urlop nie są płacone.

Góra strony

SE: Szwecja

Uzgodniono 25 dni urlopu  w 5 dniowym tygodniu pracy. Urlop jest płatny. Płaca miesięczna 0,8 % x ilość dni, oraz dodatkowa wypłata 12 % płacy miesięcznej. Jeśli pracuje się na podstawie stawek godzinowych, nie dostaje się wypłaty za dni świąteczne. Latem musi być udzielony nieprzerwany 3 tygodniowy urlop.

Góra strony

SI: Słowenia

Roczny urlop wynosi 20 dni przy 5-dniowym tygodniu. Po 10 latach pracy otrzymuje się dwa dodatkowe dni urlopu. Urlop okolicznościowy można otrzymać na specjalne okazje rodzinne.

Istnieje 12 ustawowych dni świątecznych.

Góra strony

SK: Słowacja

Urlop wynosi 25 dni oraz 15 zapłaconych dni świątecznych. Za urlop płaci się  przeciętne wynagrodzenie.

Góra strony

TR: Turcja

Przy latach pracy od

  • – 5 lat otrzymuje się 14 dni, od
  • 5 – 15 lat otrzymuje się 20 dni, ponad
  • 15 lat 26 dni urlopu.

W przedsiębiorstwach państwowych wypłacane są premie, w przedsiębiorstwach prywatnych dodatek za urlop jest regulowany w umowach zbiorowych.

13 dni świątecznych wynagradza się członkom związku zawodowego.

Góra strony