skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Czas pracy

W większości krajów istnieje tygodniowy czas pracy 40 godzin w tygodniu. W kilku państwach uzgodniono niższy wymiar czasu pracy.

Jednak we wszystkich krajach uzgodniono dłuższy czas pracy w nawale prac sezonowych, z reguły z czasowym wyrównaniem lub dodatkami za godziny nadliczbowe.

Sytuacja w porównaniu międzynarodowym

TabelleCzas pracy: porównanie państw

Sytuacja w pojedynczych krajach europejskich

AT: Austria

Czas pracy w rolnictwie wynosi 40 godzin w tygodniu i na podstawie umowy zbiorowej może być płynny (od 32 do 48). Za godziny nadliczbowe płaci się 50 % lub 100 % dodatku (niedziele i praca w święta). Efektywny czas pracy w roku wynosi 2080 godzin.

Góra strony

BE: Belgia

Tydzień pracy wynosi 38 godzin. Jeśli pracuje się w rolnictwie ponad 8 godzin/dziennie i ponad 40 godzin w tygodniu otrzymuje się dodatek w wysokości 50 %. W ogrodnictwie praca może wynosić do 11 godzin dziennie i 50 godzin w tygodniu.

Za pracę w ustawowych dniach świątecznych otrzymuje się 100 % dodatek.

Faktycznie przepracowany czas pracy: 1 816 godzin rocznie.

Góra strony

BG: Bulgaria

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin.

Góra strony

CH: Szwajcaria

Normalne umowy o pracę w Kantonach pozwalają np. w Glarus na 66 godzin w lecie (zimą 55 godzin), w Zurychu 55 godzin przeciętnie w roku, w Genewie 49 godzin, w Wallis dla zatrudnionych w pełnym wymiarze 48 godzin (inni 55 godz.!). W większości kantonów istnieje roczny przeciętny czas pracy 55 godzin tygodniowo! Nadgodziny (ponad wymienione max.) muszą być wynagradzane 25 % dodatkiem do płacy.

Góra strony

CY: Cypr

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin i może być przedłużony do 48 godzin.

Góra strony

CZ: Republika Czeska

W ustawie ustalono maksymalny czas pracy 40 godzin w tygodniu. Praca trzyzmianowa w ruchu ciągłym - 37,5 godzin tygodniowo. Praca dwuzmianowa - 38,75 godzin tygodniowo. Dla młodocianych poniżej 18 lat - 30 godzin tygodniowo.

Czas pracy za rok 2007 ustalono na 40 godzin tygodniowo: 2008 godzin.

Przeciętna ilość godzin pracownika w rolnictwie, łowiectwie i gospodarce leśnej wynosi 40,6 godzin, skrócony czas pracy 22,2 godziny. Ta przeciętna liczba świadczonych godzin w sektorze rolnictwa łącznie z hodowlą ryb jest jedną z najwyższych w porównaniu z innymi branżami gospodarki społecznej.

Przeciętna liczba faktycznie świadczonych godzin w tygodniu wg. Eurostat. w 2 kwartale 2006 wynosiła w Czechach najwięcej  z wszystkich 25 krajów UE.

Góra strony

DE: Niemcy

W niemieckim rolnictwie obliczono czas pracy 2 088 godzin w roku przy 40 godzinnym tygodniu pracy. Jeśli potrąca się święta, urlopy itp. wychodzi produktywny czas pracy w roku 1 795 godzin.

Na podstawie uzgodnień w umowach zbiorowych istnieje 40 godzinny tydzień pracy.

Elastyczne uregulowania w zakładzie mogą wynosić 38 h do 45 h.Za godziny nadliczbowe płaci się z reguły dodatki. Dla zmiennego czasu pracy można założyć konta czasu pracy. (Jest to uzgodnione dla rolnictwa i w kilku umowach zbiorowych ogrodnictwa).

Góra strony

DK: Dania

Na podstawie ustawowych uregulowań maksymalny czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin i 11 godzin dziennie. Na podstawie umowy zbiorowej za pierwsze dwie nadgodziny dodatek wynosi 40 % i powyżej dwóch godzin 80 %. W sobotę i niedziele gwarantowano 80 % dodatku.

Drugim uzgodnionym rozwiązaniem w umowach zbiorowych jest elastyczny czas pracy w roku. Wtedy godziny nadliczbowe mogą być rozliczone w rocznym czasie pracy, tak, aby można uniknąć bezrobocia w zimie. Z ostatniego uregulowania korzysta jednak tylko ca 10 % zatrudnionych.

Góra strony

EE: Estonia

Wynosi 40 godzin tygodniowo. Maksymalnie wolno pracować 48 godzin w tygodniu, tzn. maksymalnie dodatkowo 4 godziny dziennie, lub na jednej zmianie maksymalnie 12 godzin. Rocznie wolno przepracować tylko 200 nadgodzin.

Góra strony

ES: Hiszpania

Na podstawie umowy zbiorowej czas pracy został uzgodniony na 40 godzin w tygodniu, rzeczywiście w zakładach pracuje się dłużej. Nadliczbowe godziny są oddzielnie płacone lub wyrównane, przynajmniej w dużych przedsiębiorstwach, w mniejszych (poniżej 10 zatrudnionych) te uregulowania  znajdują  rzadziej zastosowanie.

Praca wynosi 8 godzin przy 5 dniowym tygodniu pracy i przy 6 dniowym tygodniu 6,5 godziny dziennie.

Góra strony

FI: Finlandia

Na podstawie ustawy ważny czas pracy w Finlandii jest 40 godzinny tydzień pracy z rocznym czasem pracy 1 880 godzin (40x47). Umownie uzgodniono elastyczny czas od 8 do 11 godzin dziennie lub 40 do 55 godzin tygodniowo. Czas pracy musi być wyrównany w obrębie 52 tygodni. Przez indywidualne uregulowania między pracodawcą i pracobiorcą mogą być uzgodnione godziny nadliczbowe. Dodatki za godziny nadliczbowe wynoszą dziennie od 1 do 3 nadgodzin każdorazowo 50 %, od 3 nadgodziny 100 %; tygodniowo 40 do 48 godzin 50 %, od 49 godziny 100 %.

Góra strony

FR: Francja

W francuskim rolnictwie uzgodniono 35 godzinny tydzień pracy, pod różnymi warunkami możliwy jest elastyczny 48 godzinny tydzień pracy. Podczas żniw można za zgodą inspekcji pracy pracować 72 godziny w tygodniu. Efektywny czas pracy w roku wynosi 151.67 godz.

Góra strony

GB: Zjednoczone Królestwo

39 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy może być zgodnie z  umową zbiorową zmienny 4 do 6 dni w tygodniu, nie wolno jednak pracować dłużej niż 10 godzin dziennie. W razie pracy w godzinach nadliczbowych musi być płacony dodatek 50 %. (Godziny są wynagradzane z dodatkiem 150 % minimalnej stawki godzinowej).

Góra strony

GR: Grecja

Wynosi 40 godzin w tygodniu, tygodniowy czas pracy może wynosić maksymalnie 48 godzin. W ciągu tygodnia musi być zapewniony nieprzerwany dwudziesto cztero godzinny wypoczynek.

Góra strony

HR: Chorwacja

Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu, przy 48 tygodniach pracy rocznie (1 920 godzin efektywnych).

Góra strony

HU: Węgry

Pełny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie  w sześciodniowym tygodniu, co odpowiada 48 godzinom tygodniowo. W wyjątkowych przypadkach czas pracy może wynosić ponad 12 h dziennie wzgl. ponad 48 h/tygodniowo.

Dzienny czas pracy (oprócz zatrudnionych w niepełnym wymiarze) nie może być mniejszy niż 4 godziny.

Dzienny czas pracy przy minimum dwu miesięcznej pracy sezonowej może być ustalony najwyżej w ramach czasowych czterech miesięcy. Zgodnie z umową zbiorową można też 4 miesiące rozliczyć nawet w 6 miesięcznym okresie czasowym na podstawie branżowej umowy zbiorowej, ale tylko w ustalonych przypadkach w ustawie.

Przy zastosowaniu ram czasowych czas pracy może być podzielony nierównomiernie, ale przeciętnie musi być równy z pełnym czasem pracy.

Góra strony

IE: Irlandia

Istnieje 39 godzinny tydzień pracy. Maksymalny dopuszczalny czas pracy w tygodniu wynosi 48 godzin. Przeciętnie może być rozliczony w okresie 4,6 lub 12 miesięcy.

Góra strony

IS: Islandia

W Islandii jest 40 godzinny tydzień pracy. Z reguły pracuje się 50 godzin tygodniowo. Więcej niż 14 godzin dziennie jest zabronione.

Góra strony

IT: Włochy

Wynosi 39 h w tygodniu przy 26 dniach w miesiącu.

Na bazie prowincjonalnych uzgodnieniach kolektywu można maksymalnie ustalić 90 dni w roku o czasie pracy 44 h/tygodniowo, przedłużony czas pracy musi być w ciągu roku wyrównany.

Za godziny nadliczbowe zgodnie z umową narodową otrzymuje się 25 % dodatku (w ogrodnictwie 29 %). W niedziele i święta oraz za prace w nocy w rolnictwie i ogrodnictwie (hodowla kwiatów i w szklarniach) płaci się 40 %. Dodatek za prace nocną wynosi 45 %. Maksymalna ilość nadgodzin nie może wynosić więcej niż 200 godzin w roku. W święta obok wynagrodzenia płaci się dodatkową stawkę dzienną  za pracę w święta.

Góra strony

LT: Litwa

Uregulowany jest 40 godzinny tydzień pracy, 8 godzin dziennie. Dodatek za godziny nadliczbowe od 8 do 10 godzin dziennie wynosi 50 %, ponad 10 godzin 100 %. Za prace w niedziele i święta otrzymuje się dzień wolny. Godziny nadliczbowe podczas żniw muszą być uzgodnione z inspekcją pracy.

Góra strony

LU: Luksemburg

Ustawowo czas pracy wynosi: 8 godzin/dziennie przy 40 h/tygodniu. Ustawowo uregulowano również specjalny czas: (12 godzin/dziennie i 60 godzin w tygodniu).

W rolnictwie istnieje możliwość zmiany czasu pracy: 10 godzin/dziennie i 48 h/tygodnio - wo z przeciętną ilością 40 h/tygodniowo rozliczanych w cyklicznym okresie minimum 4 tygodni i maksymalnie 12 miesięcy.

Dla specjalnych prac jak np. winobranie ustalono szczególne uregulowania, kiedy pracuje się podczas określonego cyklu 12 h dziennie aż do 60 h w tygodniu.

Góra strony

LV: Lotwa

Dzienny czas pracy wynosi 8 godzin. W zakładzie ustala się ile godzin może być przepracowanych, wyrównanie zostaje rozliczone lub otrzymuje się czas wolny.

Góra strony

MT: Malta

Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu, maksymalnie 48 godzin.

Góra strony

NL: Niderlandy

W roku uzgodniono 38 godzinny tydzień pracy. Podczas dziesięciu tygodni można w roku przepracować 9 godzin. Możliwy jest czas pracy od 33,5 do 55 godzin w tygodniu. W zakładzie może być uzgodnione wyrównanie czasu pracy w ciągu 15 tygodni po 6,5 godzin dziennie.

Góra strony

NO: Norwegia

Według ustawy tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. W umowach zbiorowych uzgodniono 37,5 godziny, co odpowiada 1.950 godzinom czasu pracy w roku. Kto więcej niż 8 godzin dziennie pracuje otrzymuje 40 % dodatku, 50 % otrzymuje się, jeśli podlega się umowie zbiorowej. Maksymalny tygodniowy tydzień pracy może wynosić 48 godzin. Dzienny czas pracy wynosi od godziny 6,00 do 18,00.

Góra strony

PL: Polska

Czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie, przy 5-dniowym tygodniu pracy) w okresie rozliczeniowym na przekraczającym 4 miesiące. W rolnictwie i hodowli zwierząt możliwa jest elastyczność czasu pracy w okresie 6-miesięcznym. Liczba godzin nadliczbowych dla jednego pracownika nie może przekroczyć 50 godzin w roku kalendarzowym. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek:

- 100 % za pracę w godzinach nadliczbowych nocy, w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy;

- 50 % w każdym innym dniu.

W roku 2006 średnio 1 pracobiorca przepracował 253 dni po 8 godzin, co daje efektywny roczny czas pracy 2024 godzin.

Góra strony

PT: Portugalia

Uzgodniono 40 godzin tygodniowo (ustawowo lub w umowie zbiorowej?) przy 5- dniowym tygodniu. Przewaznie pracuje sie dluzej. Pomimo 8 godzinowego dnia pracy pracuje sie wiecej niz 10 godzin. (dodatki za nadgodziny?). Na podstawie umowy zbiorowej po negocjacjach miedzy pracodawcami, pracobiorcami, i Zwiazkami Zawodowymi godziny letnie moga byc wyrˇwnane w zimie.

Góra strony

RO: Rumunia

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin, to odpowiada 2240 h/w roku. Czas pracy ustalono od 7,30 do godz. 16,30.

Góra strony

SE: Szwecja

Czas pracy wynosi 8 godzin dziennie przy 40 godzinnym tygodniu, w roku 2.014 godzin. Za godziny nadliczbowe otrzymuje się 50 % dodatku, 100 % w niedziele i święta. W roku można maksymalnie przepracować 200 nadgodzin, 300 godzin na podstawie specjalnych uzgodnień ze Związkami Zawodowymi.

Góra strony

SI: Słowenia

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin przy 5-dniowym tygodniu pracy.

Góra strony

SK: Słowacja

Czas pracy wynosi 37,5 do 40 godzin tygodniowo (2 048 godzin w roku). Z reguły 40 godzin w tygodniu. (Istotna jest Ponadzakładowa umowa o pracę). Maksymalnie dopuszczalny czas pracy  jest 48 godzin w tygodniu (8-12 h/dziennie).

Góra strony

TR: Turcja

Tygodniowy czas pracy wynosi 45 godzin przy 6-dniowym tygodniu. Za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje się 50 % dodatek lub dni wolne na podstawie ustawowych regulacji.

Góra strony