skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Løn og arbejdsomkostninger - Sammenligninger mellem lande

Lønforhandlinger er en af fagbevægelsens kerneopgaver. I de fleste lande forhandles arbejdstagernes bruttoløn. Fra denne løn fratrækkes i reglen bidrag til socialforsikringen samt øvrige bidrag til f.eks. overenskomstmæssige særaftaler. Disse bidrag fratrækkes i reglen med en vis procentsats af bruttolønnen.

Vi har valgt ikke at vise indkomstskatten i tabelform. Indkomstskatten er ofte afhængig af den samlede indkomst, den ægteskabelige stilling, antal børn osv. og kan derfor ikke beskrives generelt. Yderligere forklaringer fremgår af tekstdelen.

Ud fra arbejdstagerens bruttoløn beregnes ofte også bidrag til socialforsikring for arbejdsgiverne. Disse bidrag fratrækkes ligeledes oftest med en procentsats og udgør så den bruttoløn, som arbejdsgiveren skal beregne. Generelle administrative omkostninger, som afholdes af arbejdsgiveren, er ikke medtaget.

I det omfang der ikke findes ensartede regler i de enkelte lande, har vi i denne undersøgelse præsenteret en vejledende kollektiv overenskomst, der er udarbejdet af eksperterne. Som sammenligningsenhed har vi valgt en faglært arbejdstager med to års erhvervserfaring.

I tabellens tredje del vises, i hvor høj grad de indgåede kollektivaftaler finder anvendelse i virksomhederne (dækningsgrad). Angivelserne er estimerede tal fra fagforeningerne, de er ikke underbygget af en empirisk undersøgelse. Dels spørges der om, hvorvidt arbejdsgiverne (AG) overholder lønaftalerne, altså hvor mange procent af virksomhederne der betaler den aftalte løn. Dels vises der, hvor mange procent af arbejdstagerne (AT) der får den aftalte løn.

Løn og arbejdsomkostninger i det europæiske landbrug
  Arbejdsgivere   Arbejdstagere   Dækningsgrad
  Bruttoløn Social- forsikring Andet   Bruttoløn Social- forsikring Andet   AG AT
Udgivet: 01.01.2007 | Kilde: Egne undersøgelser
AT8,08 €20,06 %1,53 % 6,85 €17,20 %0,75 % 100 %100 %
BE11,45 €55,00 %  9,93 €15,30 %  100 %100 %
BG0,93 €65,00 %  0,69 €35,00 %  1256 %
CH10,00 €21,00 %  8,00 €20,00 %    
CY4,71 €12,50 %0,50 % 4,19 €12,50 %    
CZ3,93 €35,00 %  3,49 €12,50 %  32050 %
DE10,80 €17,70 %  8,95 €20,37 %0,30 % 40-50 %60 000
DK15,30 € 6,75 % 14,27 €7,25 %  30 %20 000
EE2,65 €33,50 %  1,59 €8,33 %    
ES4,44 €15,50 %  4,00 €11,00 %  100 %100 %
FI9,33 €35,00 %  8,80 €6,00 %  85 %100 %
FR10,83 €43,15 %  8,27 €25,50 %5,40 %  > 50 %
GB9,59 €12,80 %  8,60 €11,50 %    
GR4,43 €10,00 %  3,80 €16,66 %    
HR3,37 €17,20 %  2,82 €19,50 %    
HU2,54 €32,00 %1,50 % 2,17 €17,00 %   50 %
IE9,52 €0,00 %  8,50 €12,00 %    
IS7,35 €8,00 %  7,00 €5,00 %  100 %100 %
IT7,46 €43,23 %  6,87 €8,54 %  100 %100 %
LT3,68 €31,00 %  3,57 €3,00 %    
LU14,19 €14,45 %  12,40 €14,45 %  100 %100 %
LV1,09 €24,09 %  1,00 €9,00 %    
MT3,82 €10,00 %  3,47 €10,00 %  100 %100 %
NL11,80 €21,00 %  11,11 €6,00 %0,20 %   
NO13,00 €16,00 %  13,00 €     
PL1,71 €19,89 %  1,34 €27,71 %  47 %80 %
PT2,89 €23,00 %  2,60 €11,00 %    
RO2,76 €19,75 %  2,17 €9,50 %17,75 %   
SE 35,00 %  10,35 €2,00 %    
SI5,90 €15,00 %  4,84 €22,00 %  100 %100 %
SK2,81 €35,20 %  2,46 €13,40 %1,00 % 67 %63 %
TR3,84 €20,00 %  3,37 €14,00 %   35 000

TekstLøn og arbejdsomkostninger